PROJEKTI

Razvojni projekti su projekti regionalnog razvoja čiji su nositelji javnopravna tijela, a kojima je cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti jednog ili više sektora, sustavna ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te kojim se sinergijski djeluje u smislu koristi i učinka na razvoj određenog područja.

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija.

Stručna i savjetodavna pomoć namijenjena je javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad Zagreb.