Webinar “Buduće EU financiranje 2021. – 2027.” dostupan je na našem youtube kanalu!

Putem webinara predstavili smo novosti vezane uz novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. U slučaju da isti niste bili u mogućnosti pratiti, webinar je dostupan na našem youtube kanalu na poveznici https://youtu.be/PdfzgaXGnsU